Kunskapskrav

Dom krav som ställs för att bli godkänd på riskutbildningarna

För både personbil och motorcykel så behöver man göra en riskutbildning del 2, det är två olika utbildningar för bil och mc. För att bli godkänd på dessa utbildningar så måste man uppfylla kraven som ställs på plats, är du osäker på kraven så kan du läsa mer längre ner på sidan.

Boka ej riskutbildning för tidigt då om du inte uppfyller kraven så blir man inte godkänd och kommer behöva göra om utbildningen på ett nytt tillfälle.