Kunskapskrav

Kunskapskrav

Dom krav som ställs inför riskutbildningen

 1. Eleven ska kunna hantera bilen trafiksäkert och på ett sådant sätt så att uppgifterna går att genomföra.
 2. Läraren gör en bedömning om eleven har fått en ökad insikt och förståelse för sin egen och bilens förmåga i trafiken.
 3. Eleven skall följa säkerhetsbestämmelserna.
 4. Undervisningen sker på svenska, så det krävs att man behärskar svenska språket. Om man inte gör detta skall eleven ha med sig någon som kan tolka. Detta för att eleven ska uppnå målen och förstå säkerhets-bestämmelser.
 5. Alkotest genomförs  inne på halkbanan på deltagare och tolk.

Mål att uppnå under kursens gång

Redogör för

 1. anledningar till och konsekvenser av överskattning av sin förmåga.
 2. svårigheten att på ett säkert sätt bedöma olika väglag vid olika väderförhållanden.
 3. sambandet mellan erfarenhet och förmågan att bedöma risker.
 4. vikten av att skapa säkerhets marginaler vid körning för att undvika risker.
 5. händelseförlopp i typiska olyckor och de vanligaste olycksorsakerna samt hur man kan förebygga och undvika dem.
 6. hur bilbälte och annan skyddsutrustning i bilen används på rätt sätt.
 7. däckens betydelse för säkerheten och hur däckens placering påverkar bilens uppträdande.
 8. vilken betydelse tekniska system, som ABS-bromsar och antisladd, kan ha för säkerheten.
 9. betydelsen av hastighetsgränser.

Värderar

 1. Betydelsen av att undvika risker.
 2. Hastighetens betydelse för. konsekvenserna vid en trafikolycka.
 3. Vikten av att använda bilbälte och annan skyddsutrustning i bilen.

Upplever och inser

 1. Sambandet mellan körteknik och bilens uppträdande.
 2. Hur olika väglag påverkar bilens köregenskaper.
 3. Hur valet av hastighet påverkar svårighetsgraden i olika situationer.
 4. Sambandet mellan hastighet och kraschfart.
 5. Vilka fördelar, begränsningar och risker som finns med olika tekniska system
 6. Hur olika faktorer påverkar. stoppsträckans längd.

Använder

 1. Bilbälte på ett korrekt sätt.

Anpassar

 1. Sin körning för att klara en given situation.

Utför

 1. Effektiv bromsning från minst 70 km/tim på strävt underlag.

Självvärdering

 1. Sin förmåga att klara en uppkommen risksituation, hur egna beslut påverkar risker.
1685016396109
1685016418851