Priser Motorcykel

Riskutbildning MC Del 1

1200:-
  • Tid 180 minuter
  • Leggitimationskontroll
  • Tolk behöver också bokas med

Riskutbildning MC Del 1 - Lätt

3400:-
  • Tid 180 minuter
  • Leggitimationskontroll
  • Tolk behöver också bokas med

Riskutbildning MC Del 1 - Mellan/Tung

3400:-
  • Tid 180 minuter
  • Leggitimationskontroll
  • Tolk behöver också bokas med